Với trang thiết bị xe nâng, xe cẩu, xe đầu kéo, xe tải,… kết hợp với trang thiết bị dụng cụ đồ nghề chuyên dụng như xe nâng tay, đội thủy lực, rùa đẩy máy nhằm phục vụ cho việc vận chuyển, nâng hạ hàng hóa, máy móc thiết bị công nghiệp nặng siêu trường, siêu trọng.

  • Bốc dỡ hàng hóa, thực hiện nâng cẩu, vận chuyển máy móc thiết bị đúng vị trí lắp đặt.
  • Lên xuống hàng container (rút ruột container)
  • Vận chuyển hàng hóa máy móc bằng xe tải, xe cẩu, xe đầu kéo,…
  • Vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng tại các cảng biển, doanh nghiệp của bạn.
  • Di dời vị trí thiết bị nặng trong phạm vi hẹp.
  • Cẩu hàng thiết bị lên cao
  • Đưa máy thiết bị nặng xuống tầng hầm

Quy trình cẩu hàng

Sử dụng dịch vụ cẩu hàng của LNN ngay hôm nay

bạn có thể tiết kiệm được 20% ngân sách cho việc vận chuyển hàng hóa.
Chia sẻ: