Vũ Văn Dung khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê xe cẩu.

Vũ Văn Dung

TP. Hồ Chí Minh

Mấy năm nay tôi sử dụng Dịch vụ cho thuê xe cẩu tại đây và rất yên tâm, LLN có nhiều chính sách chăm sóc khách hàng rất tốt, giá cả luôn hợp lý. Ủng hộ LLN.