Phạm Văn Thắng

Bình Dương | Giám đốc |

Mấy năm nay tôi thuê xe cẩu tại đây và rất yên tâm, Long Long Nguyễn có nhiều chính sách chăm sóc khách hàng rất tốt, giá cả luôn hợp lý. Ủng hộ LLN.