Đàm Văn Tuấn

TP. HCM | CEO Gia Việt |

Hỗ trợ và tư vấn về dịch vụ cẩu hàng của Long Long Nguyễn rất chuyên nghiệp, nhiều hôm 1, 2 giờ đêm các bạn vẫn còn hỗ trợ. Cảm thấy rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ của LLN.